Swańki z Wyryk w Łopiennku Nadrzecznym

16 lipca 2021

Swańki z Wyryk podbiły VIII Międzynarodowy Festiwal Ludowy „Łączy Nas Kultura”, który odbył się 4 lipca br. w Łopienniku Nadrzecznym.

Festiwal adresowany był do wszystkich grup amatorskich, które zechciały w nim zaprezentować ludowy repertuar.

Swańki po raz pierwszy wzięły udział w wydarzeniu i od razu podbiły serca. Zaprezentowały dwie tradycyjne pieśni znane i śpiewane przed laty w Wyrykach, a obecnie prezentowane szerokiej grupie odbiorców, tak, aby nie zaginęły wspaniałe tradycje śpiewacze miejscowości.

Gratulujemy!

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00