Stypendia dla najlepszych uczniów rozdane

12 lutego 2021

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy Wyryki przyznała stypendia za osiągnięcia w nauce w I semestrze roku szkolnego 2020/2021 dla 14 uczniów szkół podstawowych w Kaplonosach i Wyrykach, ich wysokość to 300 zł dla uczniów klas VII – VIII oraz 200 zł dla uczniów klas IV – VI.

Wyróżnieni zostali: Adam Benabderrahmane, Miłosz Daciuk, Cezary Haraszczuk, Julia Łobacz, Patryk Pastuszuk, Roksana Prus, Michał Torbicz i Laura Wieczorek z klas młodszych oraz Lena Baran, Agata Czelej, Wiktor Haraszczuk, Weronika Rudkowska, Amelia Tokarska i Oliwia Torbicz z klas starszych.

Stypendia po każdym semestrze są przyznawane na wniosek szkół, wyróżnienia zostały przyznane uczniom, którzy osiągnęli średnią ocen co najmniej 4,75. Prymusami zostali Patryk Pastuszuk z klasy VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaplonosach ze średnią ocen 5,45 i Lena Baran z klasy VIIa Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Wyrykach ze średnią ocen 5,36.

Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym, życząc jeszcze lepszych ocen na zakończenie roku szkolnego, a wszystkim uczniom naszych szkół, aby dzięki pilnej i wytrwałej nauce w czerwcu, na zakończenie roku szkolnego, znaleźli się w gronie nagrodzonych.

 

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00