Stowarzyszenie Edukacji Regionalnej i Integracji Kulturowo-Społecznej „EDUR ZABAGONIE”

Siedziba:
Zahajki
22-205 Wyryki

Prezes Zarządu: Łobacz Irena

Podstawa prawna: Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000254099

Cele działania:

 1. Wspieranie rozwoju regionu.
 2. Dążenie do poprawy warunków życia mieszkańców regionu.
 3. Podejmowanie inicjatyw w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
 4. Propagowanie i promowanie rolnictwa i przedsiębiorczości lokalnej oraz wszystkich inicjatyw obniżających poziom bezrobocia w regionie.
 5. Rozwijanie aktywności sportowej i rekreacyjnej mieszkańców regionu.
 6. Organizowanie życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego.
 7. Podnoszenie poziomu edukacji dzieci i młodzieży.
 8. Upowszechnianie kultury i wiedzy o regionie.
 9. Gromadzenie i zabezpieczenie wartości kulturalnych i pamiątek.
 10. Troska o zachowanie naturalnych walorów przyrodniczych, krajoznawczych i historycznych.
 11. Propagowanie walorów turystycznych regionu w kraju i zagranica.
 12. Nawiązanie współpracy z innymi regionami w kraju i zagranica.
 13. Udział w akcjach charytatywnych.
 14. Upowszechnianie zdrowego stylu życia.