Rekrutacja uczestników – „Cyfrowe Inspiracje w Gminie Wyryki”

31 maja 2019

Wójt Gminy Wyryki serdecznie zaprasza mieszkańców na cykl bezpłatnych szkoleń, które odbywać się będą od czerwca do lipca 2019 r. w ramach programu „Cyfrowe Inspiracje w Gminie Wyryki”.

Mikroprojekt skierowany jest do mieszkańców gminy Wyryki, którzy chcą podnieść poziom kompetencji cyfrowych, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych. Grant w wysokości 26 880,00 zł zostanie przeznaczony na organizację szkoleń dla 48 mieszkańców gminy Wyryki, którzy ukończyli co najmniej 25 lat.

Szkolenia będą prowadzone w 4 grupach 12 osobowych. Każda grupa zostanie przeszkolona w ramach dwóch wybranych przez siebie scenariuszy tj. 12 godzin każdy (harmonogram zajęć dostosowany będzie do oczekiwań i możliwości uczestników, proponujemy 4 dni x 6 godzin). Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające rozwój kompetencji z zakresu danego bloku tematycznego.

Organizator zapewnia: materiały szkoleniowe (m.in. długopis, teczkę konferencyjną, pamięć USB) oraz poczęstunek.

Szkolenia będą się odbywały w następujących modułach tematycznych:

  • Kultura w sieci
  • Rolnik w sieci
  • Rodzic w Internecie
  • Moje finanse i transakcje w sieci
  • Działam w sieciach społecznościowych

Termin szkolenia: czerwiec – lipiec 2019 r.

Miejsce szkolenia – Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach

Uczestnictwo w mikroprojekcie jest bezpłatne.

Zapisy i szczegółowe informacje na temat mikroprojektu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wyrykach lub w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyrykach – Koordynator mikroprojektu, tel. 82 59 13 003, 508 199 120, e-mail: m.czerniak@wyryki.eu

Formularze zgłoszeniowe wraz z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa dostępne są poniżej:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Mikroprojekcie „Cyfrowe inspiracje w Gminie Wyryki”

Formularze, deklaracje, oświadczenia i zgodny wymagane do przystąpienie do mikroprojektu

Mikroprojekt „Cyfrowe Inspiracje w Gminie Wyryki” jest realizowany z otrzymanego przez gminę grantu pn. „Cyfrowe Inspiracje w Gminie Wyryki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej”. Dofinansowanie dla gminy Wyryki wynosi 26 880 zł, co stanowi 100% dofinansowania.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00