Referat Finansowy

Małgorzata Chudaś – Kierownik Referatu (Skarbnik Gminy)

Malwina Zdolska – Zastępca Głównego Księgowego, stanowisko ds. finansowo-księgowych

Małgorzata Wojtasik – Stanowisko ds. księgowości jednostek oświatowych

Agnieszka Torbicz-Sławek – Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Agata Choma-Studzińska – Stanowisko ds. wymiaru podatków i ewidencji działalności gospodarczej

Joanna Majchrzak-Guzik – Stanowisko ds. finansowo-księgowych i podatkowych