Raport Kwartalny IV/2022 programu „Czyste powietrze”

24 stycznia 2023
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie
33
Liczba zawartych umów o dofinansowanie 26
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć 14
Kwota wypłaconych dotacji 506 248,65

 

Infografika przedstawiającą raport za IV kwartał 2022 Programu Czyste Powietrze

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00