Przekazanie czeku w ramach programu „Cyfrowa Gmina”

16 listopada 2021

W poniedziałek 15 listopada 2021 r. w siedzibie Chełmskiego Domu Kultury w Chełmie, odbyło się spotkanie z udziałem ministra Janusza Cieszyńskiego sekretarza stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Wicewojewody Lubelskiego Roberta Gmitruczuka oraz Prezydenta Miasta Chełm Jakuba Banaszka.

Podczas spotkania Skarbnik Gminy Wyryki Pani Małgorzata Chudaś odebrała symboliczny czek z kwotą dofinansowania w wysokości 100 000 zł w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. Za otrzymane pieniądze gmina będzie mogła sfinansować zakup sprzętu IT i oprogramowania dla urzędu, kupić sprzęt komputerowy dla jednostek podległych, przygotować urzędników do pracy z technologiami, wykupić szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa, wyposażyć urząd w programy wspierające cyfrowe bezpieczeństwo.

Skarbnik Gminy Wyryki odbierająca czek w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” podczas spotkania z ministrem Januszem Cieszyńskim

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00