Poradnia Osteoporozy SPZOZ we Włodawie

19 lutego 2024
Osteoporoza nie boli, dopóki nie skończy się złamaniem

Szanowni Pacjenci,
Wychodząc naprzeciw potrzebom zdrowotnym naszego regionu zapraszam Państwa do skorzystania ze świadczeń zdrowotnych PORADNI OSTEOPOROZY przy Szpitalu we Włodawie. Poradnia ta została utworzona, abyście Państwo mogli szybciej się diagnozować w kierunku osteoporozy i ew. podjąć odpowiednie leczenie. Jeżeli Państwo zadbacie o siebie na czas,to będziecie mogli wiele lat żyć w pełnej sprawności i dobrym samopoczuciu.

Osteoporoza zaliczana jest do chorób metabolicznych kości, która polega na stopniowym zaniku masy kostnej. W wyniku tej choroby dochodzi do obniżenia gęstości mineralnej kości i osłabienia
ich struktury, co objawia się zwiększoną podatnością na różne złamania. W Polsce choruje na osteoporozę 2 mln osób, a eksperci wskazują, że wie o niej tylko 30% Polaków, a leczonych
jest zaledwie 15% pacjentów. Do osób obarczonych większym ryzykiem zachorowania na osteoporozę zalicza się kobiety w wieku okołomenopauzalnym oraz po menopauzie i mężczyźni po 70. roku życia, osoby te powinni niezwłocznie trafić na badania diagnostyczne.

Udowodnione jest także, że im wcześniej zaczniemy leczyć osteoporozę, tym mniejsze są koszty terapii i niższe ryzyko rozwoju choroby oraz powstania złamań. Żeby wdrożyć odpowiednie leczenie osteoporozy, zanim przyczyni się ona do licznych złamań kości, przede wszystkim trzeba ją zdiagnozować. Dlatego też, zapraszam Państwa do naszej poradni.

PORADNIA OSTEOPOROZY
SP ZOZ WE WŁODAWIE AL.PIŁSUDSKIEGO 66 (I PIĘTRO)
Lekarze udzielający świadczeń:
dr n. med. Ewa Chemperek
dr n. med. Jolanta Pastryk
Rejestracja osobiście lub telefonicznie pod nr tel.: 797 704 913 i 797 704 917
Rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00
Do poradni wymagane jest skierowanie od lekarza POZ lub innego specjalisty.

W ramach poradni osteoporozy, jeżeli będzie taka potrzeba, to wykonacie Państwo niezbędne badania, które pomogą rozpoznać chorobę, jak np. densytometrię kości lub badania laboratoryjne w naszych pracowniach. Poradnia ta przyjmuje także pacjentów, którzy są po złamaniach patologicznych oraz pacjentów z przewlekłym bólem kręgosłupa i kości.

Bądźmy odpowiedzialni za swoje zdrowie i badajmy się.

Zapraszam,
Elżbieta Korszla
Dyrektor SP ZOZ we Włodawie

Osteoporoza – Ulotka SPZOZ Włodawa

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00