Podsumowanie Powiatowej Konferencji pod hasłem „OZE, bezpieczeństwo w gospodarstwach rolnych i ochrona środowiska”

9 października 2023

W dniu 5 października 2023 r . w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Wyrykach odbyła się Powiatowa Konferencja pod hasłem „OZE, bezpieczeństwo w gospodarstwach rolnych i ochrona środowiska”, której organizatorami były: Marzena Trociuk Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Wyrykach wraz ze społecznością szkolną, Kamila Grzywaczewska Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie oraz Maryla Łopąg Kierownik Placówki Terenowej KRUS we Włodawie. 

W konferencji udział wzięli Krzysztof Gałaszkiewicz Dyrektor Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, ks. Adam Haraszczuk Proboszcz Parafii pw. Św. Mikołaja w Lubieniu, Mirosław Torbicz Wójt Gminy Wyryki, Janusz Łopaciuk Kierownik Okręgowego Inspektoratu Pracy Lublinie Oddział w Chełmie, Ewa Osowiec Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie, Katarzyna Twaróg – Perczyk Kierownik Biura Powiatowego ARiMR we Włodawie, Arkadiusz Romaniuk zastępca Komendanta Powiatowej Policji we Włodawie, Robert Barszczewski Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie, Jacek Sankowski Dyrektor Zakładu Karnego we Włodawie, Jacek Jabłoński Nadleśniczy Nadleśnictwa Włodawa, Dariusz Filipczak Nadleśniczy Nadleśnictwa Sobibór, Renata Holaczuk Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce Osadzie, Renata Paluszkiewicz Dyrektor SP w Kaplonosach, Renata Torbicz Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 1 we Włodawie, laureaci powiatowych konkursów ekologiczno – przyrodniczych: wiedzy, plastycznego i wokalnego oraz nauczyciele i opiekunowie artystyczni, a także uczniowie i dzieci przedszkolne, grono pedagogiczne, pracownicy SP w Wyrykach oraz rodzice, przedstawiciele władz samorządowych, rolnicy i społeczność lokalna.

Na program konferencji złożyły się bardzo ciekawe prelekcje dotyczące realizowanych przez szkołę projektów, odnawialnych źródeł energii oraz bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych i ochronie środowiska:

Założenia Konkursu „Ekopracownia – zielone serce szkoły” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej na zadanie: Utworzenie pracowni OZE w SP im. AK w Wyrykach – p. Kamil Gąsiorowski, nauczyciel SP w Wyrykach

 • „Co to jest i jakie korzyści płyną z OZE?” – p. Piotr Kazanecki Sekretarz Gminy Wyryki
 • Założenia programu konkursowego Lasów Państwowych „Klasa z drewna” – p. Wiesława Bylina, nauczyciel SP w Wyrykach
 • „Drewno – ekologiczny, odnawialny i niezastąpiony materiał w życiu człowieka” – p. Dariusz Filipczak Nadleśniczy Nadleśnictwa Sobibór
 • „Lasy włodawskie, ich bogactwo i ochrona” – p. Jacek Jabłoński Nadleśniczy Nadleśnictwa Włodawa
 • „Bezpieczeństwo na wsi i ochrona środowiska” – p. Sławomir Sławiński przedstawiciel PT KRUS we Włodawie
 • „Zastosowanie praktyk określonych w Ekoschematach PROW 2023 – 2027 w kontekście ochrony środowiska i klimatu” – p. Katarzyna Twaróg – Perczyk Kierownik Biura Terenowego ARiMR we Włodawie.

Po wygłoszonych prelekcjach odbyły się przed budynkiem szkoły pokazy tematyczne przygotowane: przez Powiatową Państwową Straż Pożarną we Włodawie: kwalifikowana pierwsza pomoc przedmedyczna, gaszenie wanny z użyciem gaśnicy proszkowej, gaszenie pianą z wozu strażackiego, pokaz sprzętu gaśniczego oraz przez funkcjonariuszy Zakładu Karnego we Włodawie pokazy technik interwencji a także pokaz z udziałem psa służbowego oraz przez ZSCKR w Korolówce -Osadziem.in. pokaz sprzętu rolniczego i dronów.

Instytucje współpracujące, tj.Komenda Powiatowa Policji we Włodawie, Placówka Terenowa KRUS we Włodawie, Nadleśnictwo Włodawa, Nadleśnictwo Sobibór, Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie, Zakład Karny we Włodawie, Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie Oddział w Chełmieprzygotowały stoiska z bogatą ofertą. Opróczmateriałów edukacyjnych, ulotek, biuletynów, gier dydaktycznych, gadżetów firmowych, przygotowane były także tematyczne konkursy wiedzy dla uczniów i rolników.

Ponadto uczniowie ZSCKR w Korolówce – Osadzie na swoim stoisku prezentowali umiejętności kulinarne serwując gofry, popcorn i ciasteczka oraz fontannę czekoladową. Uczestnicy konferencji mogli poczęstować się także przygotowanym przez pracowników SP w Wyrykach bigosem i kiełbasą na gorąco. Przygotowana została także przez organizatorów wystawa prac konkursowych Powiatowego przyrodniczo – ekologicznego konkursu plastycznego.

Podsumowaniem konferencji była gala finałowa, podczas której wręczone zostały nagrody laureatom powiatowych ekologiczno – przyrodniczych konkursów: wiedzy, wokalnego i plastycznego. Konkursy przeprowadzono we wrześniu 2023 r. w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Wyrykach.

Dnia 20.09.2023 r.  odbył się Powiatowy ekologiczno – przyrodniczy konkurs wiedzy, w którym wzięło udział 26 uczniów w trzech grupach wiekowych.

Zwycięzcami konkursu:

W kategorii klas I – III zostali: 

 1. miejsce – Tomasz Drozd ze Szkoły Podstawowej Nr 3 we Włodawie
 2. miejsce – Liliana Markowska ze Szkoły Podstawowej Nr 2 we Włodawie
 3. miejsce – Cezary Wieczorek ze Szkoły Podstawowej w Wyrykach

W kategorii klas IV- VI:

 1. miejsce – Hanna Horszczaruk – ze Szkoły Podstawowej w Wyrykach
 2. miejsce – Lena Benabderrachmane – ze Szkoły Podstawowej w Wyrykach
 3. miejsce – Tomasz Żuk – ze Szkoły Podstawowej w Wyrykach

W kategorii klas VII-VIII:

 1. miejsce – Michał Torbicz – ze Szkoły Podstawowej w Wyrykach
 2. miejsce – Adam Benabderrachmane – ze Szkoły Podstawowej w Wyrykach
 3. miejsce – Paulina Gajek – ze Szkoły Podstawowej w Różance

W dniu 22.09.2023r. odbył się Powiatowy ekologiczno- przyrodniczy konkurs plastyczny, do którego zgłoszono 36 prac plastycznych w trzech kategoriach wiekowych. Komisja konkursowa wyłoniła laureatów konkursu:

I Kategoria – dzieci w wieku przedszkolnym:

 1. miejsce:  Zuzanna Hawryluk -,,0” SP im. Armii Krajowej w Wyrykach
 2. miejsce: Dorota Żuk -,,0” SP im. Armii Krajowej w Wyrykach
 3. miejsce: Amelia Klimiuk – ,,0” SP im. Armii Krajowej w Wyrykach

Wyróżnienia otrzymali:

Antoni Chudaś – Przedszkole Miejskie Nr1 we Włodawie

Helena Telepko– Przedszkole Miejskie Nr1 we Włodawie

II Kategoria – Uczniowie klas I-IV:

 1. miejsce: Karol Hawryluk – SP im. Armii Krajowej w Wyrykach
 2. miejsce: Hanna Telepko – SP Nr 2 Włodawa
 3. miejsce: Zuzanna Stecun – SP Różanka

Wyróżnienia:

Julia Bielińska – SP nr 3 Włodawa

III Kategoria- Uczniowie klas V-VIII

 1. miejsce: Michał Torbicz  – SP im. Armii Krajowej w Wyrykach
 2. miejsce:  Adam Benabderrahmane  – SP im. Armii Krajowej w Wyrykach
 3. miejsce: Mila Kuzmych – SP Nr 3 Włodawa

Wyróżnienie:

Mikołaj Hawryluk -SP im. Armii Krajowej w Wyrykach

Antoni Pakuła– SP Nr 3 Włodawa

Dnia 21 września 2023 r. odbył się Powiatowy Ekologiczno- Przyrodniczy Konkurs Wokalny, w którym wzięło udział 54 wykonawców, w tym  23 solistów oraz 7 zespołów.

Zwycięzcami w kategorii soliści dzieci przedszkolnych zostali:

 1. miejsce: Milena Winniczuk z Przedszkola Miejskiego Nr 1 we Włodawie
 2. miejsce: Laura Madejczyk z Przedszkola Miejskiego Nr 1 we Włodawie
 3. miejsce: Zuzanna Hawryluk z Oddziału 5-6 latków w Wyrykach

Wyróżnienia otrzymali: Lena Dmitruk z Punktu Przedszkolnego w Suchawie i Amelia Klimiuk z Oddziału Przedszkolnego 3- 4 latków w Wyrykach

W kategorii soliści z klas I – IV szkoły podstawowej:

 1. miejsce: Tomasz Drozd ze Szkoły Podstawowej Nr 3 we Włodawie i ex aequo Iga Pawluk z Młodzieżowego Domu Kultury we Włodawie
 2. miejsce: Katarzyna Goleman z Młodzieżowego Domu Kultury we Włodawie, ex aequo Amelia Piędzio z Włodawskiego Domu Kultury we Włodawie, ex aequo Blanka Tomaszewska ze Szkoły Podstawowej Nr 3 we Włodawie
 3. miejsce: Liliana Markowska ze Scholi Angel Voice przy parafii Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie, ex aequo Zofia Michalczyk ze Szkoły Podstawowej Nr 2 we Włodawie, ex aequo Cezary Wieczorek ze Szkoły Podstawowej w Wyrykach.

Wyróżnienie: Zofia Jasionowicz ze Szkoły Podstawowej w Wyrykach, Nikola Stadnicka ze Szkoły Podstawowej Nr 3 we Włodawie i Hanna Telepko ze Szkoły Podstawowej Nr 2 we Włodawie.

W kategorii soliści z klas V-VIII szkoły podstawowej zwycięzcami zostali:

 1. miejsce: Lena Pawluk ze Szkoły Podstawowej Nr 3 we Włodawie
 2. miejsce: Laura Wieczorek ze Szkoły Podstawowej w Wyrykach, ex aequo Klara Smolińska ze Szkoły Podstawowej Nr 2 we Włodawie
 3. miejsce: Martyna Niedzielak ze Szkoły Podstawowej Nr 3 we Włodawie, ex aequo Ewelina Parczewska z Włodawskiego Domu Kultury

Wyróżnienie: Julia Drzewiczuk ze Szkoły Podstawowej Nr 2 we Włodawie i Natalia Suproniuk ze Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie

W kategorii zespoły z klas I-IV szkoły podstawowej

 1. miejsce: Liliana i Tomasz ze Szkoły Podstawowej Nr 3 we Włodawie oraz ex aequo duet Sambaze Szkoły Podstawowej Nr 2 we Włodawie
 2. miejsce: tercet Przyjaciele ze Szkoły Podstawowej w Wyrykach
 3. miejsce: oktet Forte Song grupa młodsza ze Szkoły Podstawowej w Wyrykach 

III kategoria Zespoły z klas V – VIII szkoły podstawowej

 1. miejsce: 14 osobowa grupa muzyczna Canto ze Szkoły Podstawowej Nr 3 we Włodawie
 2. miejsce: septet Forte Song grupa starsza ze Szkoły Podstawowej w Wyrykach

Na zakończenie konferencji odbył się koncert w wykonaniu laureatów konkursu wokalnego.

 Konferencję zorganizowano w ramach otrzymanych dotacji na realizację projektów:

 „Utworzenie pracowni OZE w SP im. AK w Wyrykach” w ramach konkursu „Ekopracownia – zielone serce szkoły” organizowanego przez WFOŚ i GW w Lublinie

„Utworzenie pracowni OZE w SP im. AK w Wyrykach” w ramach konkursu „Ekopracownia – zielone serce szkoły” organizowanego przez WFOŚ i GW w Lublinie. „Las naszym skarbem” w ramach programu konkursowego Lasów Państwowych „Klasa z drewna”. Patronat honorowy: Marcin Romanowski - Wiceminister Sprawiedliwości. Patrona honorowy: Ryszard Madziar - Szef Gabinetu Politycznego, Wiceprezesa Rady Ministrów Jacka Sasina. „Sponsorami Konferencji „OZE, bezpieczeństwo w gospodarstwach rolnych i ochrona środowiska” byli: Bogdanka – Mecenas kultury na Lubelszczyźnie”, Lasy Państwowe, Grupa Azoty Zakłady Azotowe w Puławach S.A.

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00