Podpisanie umów z mieszkańcami – uczestnikami projektu dot. OZE

5 września 2019

Osoby, które składały ankiety dotyczące montażu odnawialnych źródeł energii na potrzeby gospodarstw domowych (solary, fotowoltaika, kotły na biomasę) proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Wyryki w dniach od piątku 6 września 2019 r. do czwartku 12 września 2019 r. w celu podpisania umów:

I. Umowa o udziale w projekcie.

Do umowy konieczny będzie numer działki oraz adres budynku, w którym ma być montowana instalacja (jeżeli nie zostały podane w ankiecie).
Podpisanie umowy łączy się z opłatą 200,00 zł na dokumentację projektową (płatna na podstawie druku otrzymanego w Urzędzie Gminy). W przypadku złożenia więcej, niż jednej ankiety opłata będzie obowiązywała od każdej instalacji (np. solary i fotowoltaika – 400 zł). Umowę podpisuje osoba przystępująca do projektu.

II. Umowa użyczenia nieruchomości.

Do umowy konieczne są nr dowodu osobistego (paszportu) i PESEL wszystkich właścicieli użyczanej działki.
Jednym z elementów umowy jest deklaracja wpłaty wkładu własnego mieszkańca do projektu, która zostanie uiszczona w przypadku realizacji projektu przez gminę:

  • dla solarów – 2.400 zł netto;
  • dla fotowoltaiki – 3.900 zł netto;
  • dla kotłów na biomasę – 3.900 zł netto.

Stawki podatku VAT, które mogą powiększyć powyższe opłaty wynoszą:

  • dla instalacji umieszczonej na budynku mieszkalnym oraz kotłów na biomasę – 8%;
  • dla instalacji umieszczonej na budynku gospodarczym lub gruncie – 23%.

Uwaga: umowę podpisują wszyscy współwłaściciele działki.

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00