OSP Zahajki z dofinansowaniem z WFOŚiGW

26 czerwca 2023

21 czerwca 2023 roku na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie dotacji w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych „Mały Strażak” na zakup sprzętu i wyposażenia dla  jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z woj. lubelskiego.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na podstawie rekomendacji Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej przyznał dotację dla OSP Zahajki w kwocie 12 350,00 zł. Za uzyskane środki strażacy będą mogli zakupić sprzęt, wyposażenie oraz środki ochrony indywidualnej służące do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń.

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00