Ochotnicza Straż Pożarna w Zahajkach

REGON: 11060174
NIP: 5651410931

Siedziba:
Zahajki 11
22-205 Wyryki

Prezes Stowarzyszenia: Ochnio Dariusz

Podstawa prawna: Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000025174