Ochotnicza Straż Pożarna w Wyrykach

REGON: 110601728
NIP: 5651410919

Siedziba:
Wyryki-Połód 146
22-205 Wyryki

Prezes Stowarzyszenia: Buska Adam

Podstawa prawna: Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000021602