Ochotnicza Straż Pożarna w Horostycie

REGON: 110601734
NIP: 5651410925

Siedziba:
Horostyta 52
22-205 Wyryki

Prezes Stowarzyszenia: Kabaciński Janusz

Podstawa prawna: Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000021605