Obwieszczenie Starosty Włodawskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych

10 marca 2023

Starostwo Powiatowe we Włodawie podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji  drogowej polegającej na: budowie drogi gminnej nr 117169L, na odcinku od km 0+000 do km 0+254,50 w msc. Kaplonosy oraz drogi gminnej nr 104197L, rozbudowie drogi gminnej o oznaczeniu B1-B2, rozbudowie drogi gminnej nr 104196L w miejscowości Wyryki Kolonia wraz z zabezpieczeniem sieci teletechnicznej.

WB.6740.7.2.2023.JK Obwieszczenie Starosty Włodawskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych

Obwieszczenie Starosty Włodawskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznychWB.6740.7.3.2023.JK Obwieszczenie o wszczęciu ZRID

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00