Nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego

9 sierpnia 2019

Informujemy, że od 1 sierpnia 2019 roku ruszył nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za II półrocze 2019 r.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej można składać w dwóch terminach:

  • w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. należy złożyć wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.,

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi: 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł *średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą na konto podane we wniosku w terminie 1 – 31 października 2019 r.

Komplet dokumentów należy składać w Urzędzie Gminy Wyryki, pok. nr 8

WAŻNE ZMIANY

Od 2019 roku obowiązują nowe zasady dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do 100 litrów wzrósł limit zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych. Dotychczasowy limit wynosił 86 litrów. Wprowadzono także dodatkowo limit zużycia oleju napędowego w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu i hodowli bydła.

WAŻNE DLA POSIADACZY BYDŁA – LICZBA DJP

1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  (Dz. U. 2018, poz. 2247). Zgodnie z nią producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego m.in. na podstawie średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, w odniesieniu do siedziby stada tego producenta.

Producent rolny może wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR o wydanie dokumentu zawierającego informację o liczbie DJP bydła. Na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zaświadczenie takie należy w ORYGINALE dołączyć wraz z fakturami VAT w gminie. Wzór wniosku dostępny jest w biurach powiatowych ARiMR oraz na stronie internetowej Agencji pod adresem: www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat.html
W przypadku producentów rolnych, którzy przedłożyli zaświadczenie z ARiMR o ilości bydła w I terminie nie muszą robić tego ponownie w II terminie.

Do pobrania:
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00