Konsultacje społeczne – zmiana nazwy miejscowości

12 marca 2019

Wójt Gminy Wyryki ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zmiany urzędowej nazwy miejscowości „Wyryki”, rodzaj kolonia na „Wyryki-Kolonia”, rodzaj kolonia.

Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części określa nazwy poszczególnych miejscowości w Polsce oraz ich rodzaj. W wykazie tym miejscowość Wyryki-Kolonia została określona jako Wyryki, rodzaj miejscowości kolonia. Nazwa jest niepełna, a z tego wykazu korzystają m.in. Urząd Skarbowy, czy Urząd Stanu Cywilnego, a to z kolei powoduje np. problemy meldunkowe mieszkańców Wyryk-Kolonii.

Na prośbę mieszkańców podjęto działania mające na celu dokonanie przez właściwego Ministra stosownej zmiany w wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części.

Komunikat Wójta Gminy Wyryki w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Ankieta dotycząca zmiany nazwy miejscowości

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00