Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

5 marca 2021

Logo Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Kancelaria Prezydenta RP ogłosiła Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Uczestnikami Konkursu mogą zostać Koła Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. 2018 poz. 2212, z późn. zm.) oraz zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich (KRKGW), prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

  •  wojewódzkiego
  • ogólnopolskiego

W ramach Konkursu wyłonione zostaną najlepsze w Polsce Koła Gospodyń Wiejskich, których działalność przyczynia się do budowania lokalnych więzi wspólnotowych oraz rozwoju tożsamości regionalnej. Zwycięzcy odbiorą nagrody Dożynek Prezydenckich w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Aby zgłosić się do konkursu wystarczy:

  • wypełnić załączoną kartę zgłoszeniową,
  • przygotować krótki materiał audiowizualny na temat Koła.

Zachęcamy wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Wyryki do zgłaszania się do konkursu!

Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa w Konkursie, zasady przeprowadzenia Konkursu, Karta Zgłoszeniowa oraz Regulamin Konkursu znajdują się na stronie: www.prezydent.pl/pierwsza-dama/konkurskgw/
Kontakt: konkurs.KGW@prezydent.pl.

Plakat Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00