KOMUNIKAT

7 czerwca 2022

W związku z otrzymanym pismem od wykonawcy robót pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Lubieniu”, Urząd Gminy Wyryki zawiadamia wszystkich odbiorców wody pochodzącej z ujęcia wody w Lubieniu, że w dniach od 8 czerwca 2022 roku do 30 sierpnia 2022 roku na ujęciu wody prowadzone będą prace polegające na wymianie urządzeń służących do jej uzdatniania.

Z tego powodu w tym okresie, mogą wystąpić okresowe, krótkotrwałe przerwy w dostawie wody, przejściowy spadek ciśnienia oraz nieznaczne pogorszenie jakości wody tj. zmętnienie, oraz wystąpić zmiany właściwości organoleptycznych tj. zapachowych, smakowych.

W tym okresie prowadzone będzie też ciągłe chlorowanie wody aż do odwołania.

Woda będzie się nadawała do spożycia przez ludzi i zwierzęta.

Wyryki, dn. 7 czerwca 2022 roku.

Wójt Gminy Wyryki
Mirosław Torbicz

Komunikat

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00