Ludowy Klub Sportowy „AGROS” Suchawa

REGON: 110600976

NIP: 5651401903

Siedziba:
Wyryki 154
22-205 Wyryki
Prezes Zarządu: Wójcik Robert

Podstawa prawna: Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290358

Celem klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży i dorosłych na terenie działania klubu oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczna i sport.