Informacja o Programie priorytetowym „Ciepłe mieszkanie” dla mieszkańców Gminy Wyryki

19 października 2022

W związku z badaniem potrzeb w zakresie udziału Gminy Wyryki w Programie priorytetowym „Ciepłe mieszkanie” przekazujemy w załączniku nr 1 wyciąg z Programu. Osoby, które są potencjalnie zainteresowane złożeniem wniosku o dofinansowanie prosimy o zgłoszenie tego faktu przez złożenie w Urzędzie Gminy Wyryki informacji wg wzoru zawartego w załączniku nr 2 w terminie do 31 października 2022 r.

Określając chęć przystąpienia o programu należy pamiętać, że:

  • nie mogą być dofinansowane zakupy dokonane przed podpisaniem umowy właściciela mieszkania z gminą;
  • w przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku o dofinansowanie należy najpierw zrealizować działania, a następnie ubiegać się o zwrot części poniesionych kosztów;
  • zwrot kosztów nastąpi po uzyskaniu dofinansowania przez gminę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
  • zgodnie z tzw. uchwałą antysmogową dla województwa lubelskiego istnieje obowiązek wymiany wysokoemisyjnego kotła węglowego na kocioł Ecodesign (zgodny z wymaganiami ekoprojektu) lub inne ekologiczne i niskoemisyjne źródło ogrzewania w następujących terminach:
    • do 31 grudnia 2023 r. – kotły bezklasowe oraz kotły klasy 1 i 2,
    • do 31 grudnia 2026 r. – kotły klasy 3 i 4,
    • do 31 grudnia 2029 r. – kotły klasy 5.

Dodatkowe informacje można uzyskać odwiedzając strony internetowe:

albo w Urzędzie Gminy Wyryki w pok. nr 2 lub pod nr tel. 82-54-59-722.

DO POBRANIA:

załącznik 1 Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie – wyciąg

załącznik 2a Informacja mieszkańca o chęci udziału w Programie

załącznik 2b Klauzula informacyjna

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00