Informacja o chlorowaniu wody

7 grudnia 2020

Zgodnie z § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Urząd Gminy Wyryki informuje, że od dnia 7 grudnia 2020 r. woda dostarczana z ujęcia wody w Lubieniu będzie do odwołania poddawana chlorowaniu w celu stabilizacji parametrów. Chlor wprowadzany jest do wody w postaci podchlorynu sodu (posiada atest PZH) w ilościach minimalnych, nie zagrażających zdrowiu i życiu konsumentów wody. Proces jest w sposób ciągły monitorowany. Efektem towarzyszącym procesowi chlorowania wody może być zmiana jej walorów smakowych i zapachowych nie powodujących zagrożeń natury zdrowotnej. W celu całkowitej redukcji zawartości chloru wodę należy przegotować.

Poniżej komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie z dnia 04.12.2020 r. w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia:

Komunikat w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Lubień. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Lubień w dniu 04 grudnia 2020 r. stwierdzono obecność bakterii grupy coli. Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu. Przegotowania wymaga woda używana do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia naczyń, mycia zębów, kąpieli noworodków i niemowląt. Trwające prace mające na cele przywrócenia jakości wody, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2940) Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet. Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00