Harmonogram zajęć Klubu Seniora – wrzesień 2021

10 września 2021

Grafika przedstawia logotyp „Fundusze Europejskie”, „Flaga Rzeczypospolitej Polskiej”, „Lubelskie Smakuj życie” oraz „Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny"

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14

Zajęcia komputerowe
15:00 – 17:00

15

Zajęcia kulinarne
14:00 – 17:00

16

Zajęcia komputerowe
09:00 – 11:00

Zajęcia artystyczne
11:00 – 13:00

 Zajęcia z tańca towarzyskiego
13:00 – 16:00

17

Zajęcia komputerowe
15:00 – 19:00

18 19
20 21 22

 Zajęcia kulinarne
14:00 – 17:00

23

Zajęcia komputerowe
09:00 – 11:00

Zajęcia artystyczne
11:00 – 13:00

Zajęcia z tańca towarzyskiego
13:00 – 16:00

24

 Zajęcia komputerowe
15:00 – 19:00

25 26
27 28 29

Zajęcia kulinarne
14:00 – 17:00

30

Zajęcia komputerowe
09:00 – 11:00

Zajęcia artystyczne
11:00 – 13:00

 Zajęcia z tańca towarzyskiego
13:00 – 16:00

   

 

Zajęcia, sportowe, warsztaty tkackie oraz spotkania z doradztwa prawnego i psychologicznego w trakcie ustalania.

 

Grafika przedstawia logotyp Gminy Wyryki, Fundacji Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz Gminnej bilioteki Publicznej w Wyrykach

Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne pn. „Usługi społeczne w Gminie Wyryki” realizowany przez Gminę Wyryki w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00