Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2020 roku

8 stycznia 2020

Urząd Gminy Wyryki udostępnia harmonogram wywozu stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyryki na 2020 rok.

Informujemy, że począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r., opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny być wnoszone wyłącznie na indywidualny rachunek bankowy prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Parczewie oddział w Wyrykach o numerze

65 8042 0006 0680 0101 2000 0310

Stawka opłaty za odpady komunalne począwszy od 1 stycznia 2020 r. wynosi 8,00 zł miesięczne od jednego mieszkańca za odpady segregowane.

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax 82 59 13 106
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00