„Granty PPGR” w Gminie Wyryki

29 marca 2022

 

Grafika ozdobna- treść w artykule

Informujemy, że Wójt Gminy Wyryki podpisał z Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącą realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Projekt zakłada wyposażenie 71 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Wyryki pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR w sprzęt komputerowy (laptopy) przydatny do nauki, w tym nauki zdalnej. Wartość projektu wynosi 179 062,00 zł, w tym 177 500 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu. Zadanie jest w 100% finansowane z funduszy zewnętrznych. Na realizację projektu, zgodnie z umową, gmina ma 10 miesięcy. Trwałość, czyli okres przez jaki sprzęt ma służyć wyłącznie do celów związanych z nauką szkolną i nie może zmienić właściciela, wynosi co najmniej 2 lata.

W związku z tym w najbliższym czasie zostanie przeprowadzona procedura zakupu laptopów. Następnie osoby, które złożyły pozytywnie zweryfikowane deklaracje udziału w projekcie zostaną zaproszone do podpisania umowy darowizny, na podstawie której zostanie im przekazany sprzęt.

 

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00