Gmina Wyryki ma Sekretarza

27 maja 2022

W dniu 23 maja 2022 r. Pan Piotr Kazanecki został powołany na stanowisko sekretarza Gminy Wyryki.

Zdjęcie przedstawia Sekretarza Gminy Wyryki Piotra KazaneckiegoUkończył on studia magisterskie na kierunku politologia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie zarządzania w administracji i samorządzie terytorialnym, a także w zakresie audytu w gospodarce i administracji.

Początki jego kariery zawodowej związane są ze szkolnictwem: był nauczycielem wiedzy o społeczeństwie i historii w Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie, a następnie w Szkole Podstawowej nr 1 we Włodawie i Publicznym Gimnazjum nr 1 we Włodawie, w którym w latach 2007 – 2012 pełnił funkcję wicedyrektora.

Od 2012 r. inspektor w Wydziale Edukacji i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego we Włodawie odpowiedzialny za sprawy oświaty. W 2019 r. rozpoczął prace w Urzędzie Gminy Wyryki na stanowisku kierownika Referatu Administracyjnego i Spraw Oświaty odpowiedzialny za koordynowanie pozyskiwania środków zewnętrznych i politykę oświatową gminy.

W latach 2002 – 2010 radny Rady Gminy Hańsk w randze wiceprzewodniczącego.

Współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Lepsza Przyszłość Gminy Hańsk.

Bardzo się cieszę, ze pan Piotr Kazanecki przyjął moją propozycję, zatrudnienie kompetentnej osoby na stanowisku sekretarza jest nieodłącznym elementem usprawniania pracy naszego urzędu. Oprócz zadań dedykowanych sekretarzowi nadal będzie odpowiedzialny za pracę Referatu Administracyjnego i Spraw Oświaty. Jego awans nie wiąże się więc z koniecznością zatrudniania w urzędzie dodatkowej osoby – mówi Mirosław Torbicz, Wójt Gminy Wyryki.

Sekretarz to kierownicze stanowisko urzędnicze. Powinno ono obligatoryjnie utworzone i obsadzone w urzędzie gminy. Podstawą zatrudnienia sekretarza jest umowa o pracę. Nawiązuje ją w imieniu pracodawcy kierownik urzędu.

Aby zostać sekretarzem w gminie, trzeba spełnić szereg kryteriów. Trzeba m.in. mieć co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym, w tym dwa lata przepracowane na stanowisku kierowniczym urzędniczym. Sekretarz nie może być osobą karaną, nie może być też członkiem partii politycznej. Sekretarz musi też obowiązkowo legitymować się wyższym wykształceniem.

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00