EtnoPolska 2021 w Wyrykach

14 października 2021

5 Października w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyrykach odbyła się konferencja pt. „Wokół kultury tradycyjnej Wyryk”. Był to już ostatni element projektu jaki wyrycka biblioteka realizowała w ramach projektu pt. „Wokół tradycyjnej zabudowy drewnianej Wyryk”, który dofinansowany został ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „EtnoPolska 2021”.

Od maja trwały prace badawcze nad drewnianą zabudową Wyryk, prowadzili je pracownicy Muzeum – Zespołu Synagogalnego we Włodawie, koordynowała je dr hab. Mariola Tymochowicz z UMCS w Lublinie. Równolegle w tym samym czasie naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dr hab. inż. Barbarą Marcinek na czele prowadzili badania nad tradycyjnymi przydomowymi ogródkami. Z kolei pan Michał Trzewik – etnolog, poszukiwał źródeł historycznych na temat miejscowości. Innym wątkiem realizowanego zadania była animacja kulturowa i społeczna zawarta w wydarzeniu pt. Jarmark Leśny, którego organizacja przypadła na lipiec bieżącego roku, a podczas którego zaprezentowane zostały ginące zawody wykorzystujące do swojej pracy drewno. Mieliśmy więc prezentacje oraz warsztaty twórców i rzemieślników: zabawkarza, bednarza, sitarza, stolarza i cieśli, koszykarza, rzeźbiarza, snycerza, łyżkarza.

Zorganizowane 5 października wydarzenie zatytułowane „Wokół kultury tradycyjnej Wyryk” było zatem podsumowaniem wielomiesięcznych prac nad drewnianą zabudową miejscowości Wyryki, które połączone zostały z prezentacją ginących zawodów związanych z obróbka drewna, a obecnie z tradycjami śpiewaczymi miejscowości w wykonaniu zespołu śpiewaczego Swańki z Wyryk. Podczas konferencji uczestnicy mieli okazje wysłuchać ciekawych prelekcji, a także otrzymać publikację książkową pt. „Wyryki – wieś z drewna budowana. Charakterystyka wiejskiej zagrody i standardy jej ochrony” oraz inne drobne upominki. W ramach zadania powstał też spot informacyjno – promocyjny, który bez ograniczeń oglądać można w sieci Internet.

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00