Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

19 marca 2019

18 marca 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyrykach odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Celem turnieju jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy on popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży: znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru i innych zagrożeń, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Turniej rozpoczął Wójt Gminy dziękując opiekunom za przygotowanie uczestników do konkursu, od razu pogratulował wszystkim biorącym udział oraz życzył powodzenia. Wyraził przekonanie, że zdobyta wiedza przepisów przeciwpożarowych czy zasad postępowania na wypadek pożaru przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa własnego i najbliższych.

W turnieju wzięło udział 11 uczniów z naszych szkół podzielonych na dwie grupy:

  • I grupa – uczniowie szkół podstawowych,
  • II grupa – uczniowie VII klas szkół podstawowych i III klasy gimnazjum.

W kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce zajął Konrad Studziński ze Szkoły Podstawowej w Wyrykach, drugie Weronika Prokop ze Szkoły Podstawowej w Kaplonosach, trzecie Alicja Szymańska  również reprezentantka Szkoły Podstawowej w Kaplonosach.

W II kategorii wiekowej na najwyższym stopniu podium stanął Alan Prokop ze Szkoły Podstawowej w Kaplonosach, drugie miejsce zajęła Julia Ochnio ze Szkoły Podstawowej w Wyrykach, trzecie Martyna Szymańska uczennica SP w Kaplonosach.

W turnieju nie było przegranych, każdy uczestnik otrzymał dyplom a także wyjątkową nagrodę rzeczową przygotowaną przez Wójta Gminy Wyryki.

Zwycięzcy z poszczególnych grup reprezentować będą naszą Gminę w eliminacjach powiatowych, które odbędą się w dniu 28 marca 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy, a laureatom życzymy powodzenia w eliminacjach powiatowych.

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00