Dzieci z Ukrainy w Gminie Wyryki

11 marca 2022

Pierwszych pięcioro dzieci – uchodźców wojennych z Ukrainy rozpoczęło naukę w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Wyrykach.
Uczniowie pochodzą z Lubomla, obecnie mieszkają w Wyrykach i uczestniczą w lekcjach na takich samych zasadach, jak pozostali. Nauczyciele szkoły rozpoznają potrzeby tych dzieci, by udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także w porozumieniu z Wójtem Gminy Wyryki zorganizować dodatkowe zajęcia, w szczególności nauczanie języka polskiego.

Dyrektorzy szkół prowadzonych przez Gminę Wyryki Panie Marzena Trociuk i Renata Paluszkiewicz są w stałym kontakcie z Wójtem Mirosławem Torbiczem, by wypracować jak najlepsze warunki kontynuowania nauki przez dzieci z Ukrainy w gminnych szkołach tak, by jednocześnie nie zaburzało to dotychczasowej ich pracy. Pracownicy Urzędu Gminy na bieżąco śledzą zmiany w prawie oświatowym zmierzające do jak najpełniejszego objęcia uchodźców polskim systemem edukacji, panie dyrektorki zaś prowadzą rozpoznanie potrzeb edukacyjnych dzieci ukraińskich w wieku przedszkolnym i szkolnym (w zakresie szkoły podstawowej).

Przypominamy jednocześnie, że w szkołach w Wyrykach i Kaplonosach prowadzona jest zbiórka darów na rzecz uchodźców.
Więcej informacji: https://wyryki.eu/pomoc-dla-ukrainy/

Flaga Ukrainy i Polski oraz tekst „Dzieci z Ukrainy w Gminie Wyryki”

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00