Dolina Bugu – Bezgraniczne możliwości

5 sierpnia 2014

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa VII: KULTURA, TURYSTYKA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki Gmina Wola Uhurska realizuje projekt pn. „DOLINA BUGU – BEZGRANICZNE MOŻLIWOŚCI” objęty umową o dofinansowanie nr 06/10-UDA-RPLU.07.01.00-06-012/10-00-0583 z dnia 2012-03-12.

Przedmiotem Projektu jest infrastruktura turystyczna Gmin: Hanna, Hańsk, Urszulin, Włodawa, Wola Uhruska i Wyryki oraz samego Powiatu Włodawskiego.

Projekt zagospodarowania turystycznego obejmuje wyznaczenie i oznakowanie szlaków turystycznych, rozbudowę zalewu, remont wieży kościelnej, budowę ścieżki- kładki oraz wzbogacenie go o małą architekturę, taką jak przystanki rowerowe w postaci altan i wiat, wieże widokowe, ambony widokowe, platformy widokowe, pomosty do wodowania kajaków, ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne. Projekt zakłada także zakup łodzi: ratowniczej i pasażerskiej.

Wartość całkowita projektu wynosi 4 032 256,58 zł z czego dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 2 696 773,20 zł.

Planowany termin zakończenia projektu: 30.09.2014 r.

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00