„Bezpieczni bez azbestu”

14 marca 2019

Gmina Wyryki podpisała deklarację uczestnictwa w projekcie pt. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego” realizowanego przez Samorząd Województwa Lubelskiego.

Realizacja projektu planowana w latach 2018-2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt skierowany jest do osób fizycznych. Do wsparcia kwalifikują się koszty związane z realizacją zadań polegających na:

  • likwidacji/demontażu pokryć dachowych zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych,
  • usunięciu/ odbioru odpadów zawierających azbest zgromadzonych na nieruchomościach poświadczonych oświadczeniem o usunięciu azbestu.

Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze ustalonego terminu III naboru wniosków. O dacie składania wniosków i szczegółach poinformujemy Państwa niebawem.

  1. Film edukacyjny: https://www.youtube.com/watch?v=6bnBhKdTosk&feature=youtu.be
  2. Film instruktażowy: https://www.youtube.com/watch?v=1ygpEm-ldOk

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00