Zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel kamienny

7 listopada 2022

OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZYJMOWANIA DEKLARACJI DOTYCZĄCYCH ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAKUP WĘGLA KAMIENNEGO

W związku z procedowaną w parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, Wójt Gminy Wyryki informuje, że przystępuje do ustalenia liczby gospodarstw domowych, znajdujących się na terenie Gminy Wyryki, zainteresowanych zakupem preferencyjnym węgla kamiennego, na zasadach określonych w projektowanej ustawie. Zakłada się, że dostępny sortyment paliwa będzie obejmował typy groszek i orzech.

Zgłoszenie zamiaru zakupu węgla kamiennego na potrzeby gospodarstwa domowego należy złożyć osobiście lub pocztą w sekretariacie Urzędu Gminy Wyryki, Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki lub przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@wyryki.eu według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia.

Informuję, że do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 z późn. zm.).

Ponadto informuję, że zgodnie z projektowanymi przepisami preferencyjna cena nie obejmuje kosztów transportu z miejsca zakupu do miejsca zamieszkania. Miejsce zakupu paliwa zostanie określone po wejściu w życie przepisów, jednakże trwają ustalenia w wyniku których będzie to prawdopodobnie przedsiębiorstwo na terenie Miasta Włodawa. Ilość węgla kamiennego, która będzie możliwa do nabycia w cenie preferencyjnej, zostanie określona w drodze rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych. Z projektowanych przepisów wynika, że będzie to maksymalnie 3 tony węgla kamiennego (1,5 t. do 31 grudnia 2022 r. i 1,5 t. od 1 stycznia 2023 r.) na jedno gospodarstwo domowe w rozumieniu przepisów ustawy o dodatku węglowym.

Zgłoszenie zamiaru zakupu nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o zakup.

Deklaracja dotycząca zapotrzebowania na zakup węgla kamiennego

Klauzula informacyjna

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00