Zebrania wiejskie oraz wybory sołtysów w Gminie Wyryki

1 marca 2019

W dniach od 15 do 25 lutego w Gminie Wyryki odbyły się Zebrania Wiejskie. W trakcie zebrań wybrano na nową, tym razem 5-letnią kadencję sołtysów i rady sołeckie we wszystkich 16 sołectwach gminy, nowych sołtysów wybrano w 3 miejscowościach, 4 z nich to panie, 12 to panowie.

Najmłodszym sołtysem jest obecnie pan Adrian Pastuszuk z Kaplonos-Kolonii. W 10 sołectwach zgłoszono po 1 kandydacie – w każdym przypadku byli to dotychczasowi sołtysi, w 6 sołectwach mieszkańcy dokonywali wyboru spośród 2 lub 3 osób. Nowe osoby zostały wybrane w Lubieniu i Suchawie, gdzie dotychczasowi sołtysi nie ubiegali się o reelekcję oraz w Kaplonosach-Kolonii, gdzie nowy sołtys wygrał z dotychczasowym.

Podczas spotkań z mieszkańcami Wójt Gminy Wyryki pan Mirosław Torbicz przedstawił podstawowe założenia budżetu gminy na 2019 rok, plany związane z inwestycjami, jednocześnie zapraszając sołtysów, rady sołeckie i wszystkich mieszkańców do współpracy oraz wspólnego określenia potrzeb zarówno w skali każdej miejscowości jak i dotyczących całej gminy.

Najczęściej zgłaszane przez mieszkańców wnioski to m.in.: uruchomienie publicznej komunikacji do Włodawy, montaż dodatkowych lamp oświetleniowych, poprawa stanu dróg gminnych oraz wycięcie zakrzaczeń przy tych drogach, zakupy samochodów na potrzeby jednostek OSP, wykonanie przejść dla pieszych i chodników w pasie drogi wojewódzkiej, przejęcie dróg przez gminę od Skarbu Państwa.

Do najciekawszych należy zaliczyć wniosek o zorganizowanie konkursu na najładniejsze, najbardziej zadbane gospodarstwo oraz wniosek mieszkańców wsi Lipówka o ustanowienie na kolejne wybory samorządowe okręgu wyborczego obejmującego tylko tą miejscowość, mieszkańcy chcą bowiem mieć swojego przedstawiciela w Radzie Gminy.

Sołtysi wybrani ponownie na kadencję 2019-2024

Kaplonosy
Sołtys – Kuszpa Alicja
Rada Sołecka:
1. Kudła Ryszard
2. Kuszner Zbigniew
3. Jawicz Zdzisław
4. Hulip Robert

Wyryki-Adampol
Sołtys – Torbicz Robert
Rada Sołecka:
1. Tadyniewicz Wiesława
2. Bloch Sławomir
3. Kwiatkowska Iwona

Wyryki-Połód
Sołtys – Staszewski Edward
Rada Sołecka:
1. Rudko Urszula
2. Jurczuk Teresa
3. Kurec Piotr
4. Niedzielak Wojciech

Wyryki-Kolonia
Sołtys – Kubera Krzysztof
Rada Sołecka:
1. Śpiewak  Marcin
2. Kisiel Dariusz

Wyryki-Wola
Sołtys –Oniszczuk Kazimierz
Rada Sołecka:
1. Staszewski Józef
2. Kiełbasa Maksym

Zahajki
Sołtys –Tercjak – Huk Alina
Rada Sołecka:
1. Łobacz Przemysław
2. Juchimiuk Karolina
3. Sidoruk Zenon

Adampol
Sołtys – Daciuk Ryszard
Rada Sołecka:
1. Ochrymiuk Anna
2. Zając Bożena

Horostyta
Sołtys – Bełas Jerzy
Rada Sołecka:
1. Majewski Marek
2. Zacharczuk Paulina
3. Kabaciński Janusz
4. Semeniuk Jarosław

Horostyta-Kolonia
Sołtys – Leśniewski Sławomir
Rada Sołecka:
1. Stefaniak Elżbieta
2. Kosicka Jolanta

Ignaców
Sołtys – Horszczaruk Paweł
Rada Sołecka:
1. Flisiak Andrzej
2. Horszczaruk Kamilla

Zahajki-Kolonia
Sołtys – Wilczyński Bogusław
Rada Sołecka:
1. Nuszczyk Sławomir
2. Wegera Jarosław

Lipówka
Sołtys – Pochwatka Edward
Rada Sołecka:
1. Pochwatka Katarzyna
2. Flisiak Krzysztof

Krzywowierzba
Sołtys – Tyszczuk Beata
Rada sołecka:
1. Grzywaczewska Anna
2.  Struska Danuta

Nowi sołtysi wybrani na kadencję 2019-2024

Kaplonosy-Kolonia
Sołtys – Pastuszuk Adrian
Rada Sołecka:
1. Hulip-Prokurat Joanna
2. Pastuszuk Ewa
3. Tasior Marta

Lubień
Sołtys – Panasiuk Zbigniew
Rada Sołecka:
1. Baran Katarzyna
2. Maksymiuk Agata
3. Czerniak Piotr

Suchawa
Sołtys – Piskała Ewa
Rada Sołecka:
1. Stępień Robert
2. Budner Marcin

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00