Zaproszenie na konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Wyryki

13 grudnia 2018

Wójt Gminy Wyryki zgodnie z art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Wyryki.

Celem konsultacji jest przedstawienie mieszkańcom poszczególnych sołectw projektów statutów sołectw Gminy Wyryki w celu wyrażenia przez nich opinii o przedmiotowym projekcie.

Termin konsultacji wyznaczony w terminie  od 14 grudnia do 27 grudnia 2018r. Uwagi do projektu statutów można zgłaszać w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Wyryki 154, 22-205 Wyryki lub na adres mailowy sekretariat@wyryki.eu

Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konsultacji są sołtysi poszczególnych sołectw oraz Iwona Kwiatkowska – sekretariat Urzędu Gminy. Niezgłoszenie uwag w w/w terminie będzie równoznaczne z pozytywnym zaopiniowaniem projektów statutów.

Projekty statutów do konsultacji

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00