Zaproszenie na konferencję naukową nt. „Struktury Związku Walki Zbrojnej- Armii Krajowej i partyzantki poakowskiej we Włodawie i okolicach”

7 października 2021

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Wyrykach, Instytut Pamięci Narodowej w Lublinie oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło we Włodawie serdecznie zapraszają organizacje pozarządowe, społeczność lokalną, uczniów, nauczycieli, rodziców oraz wszystkie zainteresowane osoby na konferencję pt. „Struktury Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej i partyzantki poakowskiej we Włodawie i okolicach”.

Konferencja odbędzie się w dniu 11.10.2021 r. (poniedziałek) o godz.10.00 w budynku Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Wyrykach, Wyryki-Połód 208, 22-205 Wyryki.

Prelegenci:

  • Janusz Kłapeć – Konspiracja kręgów ZWZ – AK w okolicach Włodawy w latach 1939 – 1944
  • Grzegorz Makus tytuł: „Obwód AK-DSZ Włodawa w okresie sierpień 1944-lipiec 1945”
  • Mariusz Czuj – Źródła do dziejów AK-DSZ w Obwodzie Włodawskim

Grafika zawiera zdjęcie Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Wyrykach z wykonanym muralem. Poniżej tekst: „Mural wykonano z dotacji Ministra Obrony Narodowej w ramach konkursu pod hasłem „MUR, ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO”.

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00