Wznowienie naboru wniosków w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”

24 stycznia 2019

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłasza, że został wznowiony nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze. Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane drogą elektroniczną lub – w przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną – w formie papierowej.

Terminy i sposób składania wniosków:

Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, w terminie do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.

 1. Wniosek składa się w wersji elektronicznej poprzez:
  a) aplikację internetową (tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie WFOŚiGW)
  b) użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu
  c) użycie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.Aby złożyć wniosek w wersji elektronicznej w każdym z powyżej wymienionych przypadków, konieczne jest zarejestrowanie konta w Portal Beneficjenta na stronie WFOŚiGW.

  Dopiero po zarejestrowaniu konta będzie możliwe pobranie elektronicznej wersji wniosku. Tak pobrany wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić i złożyć poprzez Portal Beneficjenta (dodatkowo wymagana wersja papierowa), lub poprzez ePUAP po podpisaniu certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym (wysyłka wniosku wyłącznie elektronicznie – wymagana wyłącznie wersja elektroniczna).

  W przypadku, gdy wersja elektroniczna wniosku będzie wysyłana przy użyciu ePUAP lub podpisu kwalifikowanego, należy również pamiętać o załączeniu w postaci elektronicznej wszystkich wymaganych załączników do wniosku.

 2. W przypadku, gdy wnioskodawca nie ma możliwości zastosowania podpisu profilem zaufanym ePUAP lub podpisu kwalifikowanego, przesyła poprzez Portal Beneficjenta WFOŚiGW wersję elektroniczną wniosku, drukuje wniosek i wysyła jego podpisaną wersję papierową wraz z wymaganymi załącznikami drogą pocztową na adres WFOŚiGW. Pełna instrukcja składania wniosku przy użyciu Portalu Beneficjenta została udostępniona w Bazie Wiedzy portalu.
 3. W przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną w sposób o którym mowa w ust. 1 i 2, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami jedynie w formie papierowej (formularz do pobrania w siedzibie właściwego WFOŚiGW lub jego oddziale).

Wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze należy składać w Biurze Programu Czyste Powietrze, Al. Kraśnicka 31 w Lublinie, 3 piętro, lokal 302 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 13.30 lub za pośrednictwem poczty / kuriera na adres: Biuro Programu Czyste Powietrze, Al. Kraśnicka 31, 20-718 Lublin.

Pytania, wątpliwości i trudności dotyczące Programu Czyste Powietrze prosimy zgłaszać pod numerami telefonów:

 • 81 503 00 08
 • 81 503 00 30
 • 81 503 01 04

oraz na adres e-mailowy: czystepowietrze@wfos.lublin.pl

Więcej informacji na stronie: WFOSIGW w Lublinie

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00