Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

3 lutego 2021

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 r, poz. 65 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, ze zamierzam wydzierżawić w trybie bezprzetargowym na okres do trzech lat:

  1. Lokal użytkowy o powierzchni 149,58 m2, usytuowany w budynku GOZ Wyryki, położony w miejscowości Wyryki-Połód 155 na działce nr 3005/1, dostosowany do świadczenia usług medycznych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z przeznaczeniem do świadczenia takich usług. Lokal jest wyposażony w instalacje elektryczną, centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, kanalizację oraz instalację telefoniczną. Przewidywany okres dzierżawy od 2 marca 2021 roku do 28 lutego 2024 roku. Minimalny czynsz za 1 m2 powierzchni lokalu wynosi 5,15 zł brutto, płatny będzie z dołu, po wystawieniu faktury, w okresach miesięcznych na koniec każdego miesiąca którego dotyczy i nie obejmuje mediów; tj. wody, CO, wywozu nieczystości stałych i ciekłych oraz energii elektrycznej.
  2. Lokal użytkowy o powierzchni 30 m2, usytuowany w budynku GOZ Wyryki, położony w miejscowości Wyryk-Połód 155 na działce nr 3005/1, przystosowany do świadczenia usług stomatologicznych z przeznaczeniem do świadczenia takich usług. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę oraz kanalizację. Przewidywany okres dzierżawy od 2 marca 2021 roku do 28 lutego 2024 roku. Minimalny czynsz za 1 m2 powierzchni lokalu wynosi 5,15 zł brutto, płatny będzie z dołu, po wystawieniu faktur, w okresach miesięcznych na koniec każdego miesiąca którego dotyczy i nie obejmuje mediów; tj. wody, CO, wywozu nieczystości stałych i ciekłych oraz energii elektrycznej.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00