Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat w miejscowości Kaplonosy

23 listopada 2020

Wójt Gminy Wyryki informuje, że przeznacza do dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Wyryki. Nieruchomości posiadają uregulowany stan prawny w Sądzie Rejonowym we Włodawie i wolne są od obciążeń.

  1. położone w miejscowości Kaplonosy, oznaczone w ewidencji gruntów nr:
  • 167 (część o pow. 1,40 ha) – min. wysokość czynszu wynosi 1,70 q żyta rocznie,

Wydzierżawienie nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy, a w przypadku dwóch lub więcej na jedną nieruchomość, wyłonienie dzierżawcy nastąpi w wyniku zaoferowania wyższego czynszu.

Niniejszym informuję, że zgodnie z art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z póź. zm.) niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poczynając od 23 listopada 2020 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wyryki, w Biuletynie Informacji Publicznej https://ugwyryki.bip.lubelskie.pl i na stronie internetowej UG Wyryki http://wyryki.eu. Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszenia można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 7 lub telefonicznie pod nr (82) 5913001 wew. 20.

Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat w miejscowości Kaplonosy – R.72241.7.20

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00