Wirtualne Powiaty

6 marca 2013

Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013
Oś Priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne
Działanie 4.1. Społeczeństwo informacyjne

Okres realizacji: 01.03.2010 – 30.04.2012

Wartość projektu: 30 087 127,40 zł
Finansowanie:
– Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 85%- 25 574 058,27 zł
– Budżet Powiatu Łęczyńskiego – 15%- 4 513 069,11 zł

Przedmiotem projektu jest budowa na terenie trzech powiatów: łęczyńskiego, włodawskiego i świdnickiego oraz wchodzących w ich skład gmin, regionalnej sieci szerokopasmowej, w tym sieci hot spotów (230 lokalizacji) i telecentrów (120 lokalizacji). Celem projektu jest wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w stosunku do dużych ośrodków miejskich oraz innych regionów Polski i Unii Europejskiej poprzez zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu i informacyjnemu jednostek samorządowych, podmiotów gospodarczych i mieszkańców powiatów.

Realizacja projektu „Wirtualny Powiat” na tak dużym terenie, jest możliwa dzięki współpracy przedstawicieli wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z terenu trzech powiatów:

Starostwo Powiatowe w Łęcznej
– Urząd Gminy Cyców
– Urząd Gminy Milejów
– Urząd Gminy Ludwin
– Urząd Miejski w Łęcznej
– Urząd Gminy Puchaczów
– Urząd Gminy Spiczyn

– Starostwo Powiatowe w Świdniku
– Urząd Gminy Mełgiew
– Urząd Gminy Piaski
– Urząd Gminy Rybczewice
– Urząd Miasta Świdnik
– Urząd Gminy Trawniki

Starostwo Powiatowe we Włodawie
– Urząd Gminy Hanna
– Urząd Gminy Wyryki
– Urząd Gminy Stary Brus
– Urząd Gminy Urszulin
– Urząd Gminy Hańsk
– Urząd Gminy Wola Uhruska
– Urząd Gminy Włodawa

Inwestycja ta pozwoli na:
– wyrównanie dysproporcji w dostępie do informacji wszystkich mieszkańców,
– podniesienie poziomu atrakcyjności innowacyjnej powiatów,
– stosowanie zaawansowanych i bezpiecznych rozwiązań informatycznych we wszystkich rodzajach instytucji publicznych,
– wzrost dostępu do innowacyjnych treści i usług świadczonych z wykorzystaniem szerokopasmowego Internetu,
– wzrost liczby usług publicznych świadczonych za pośrednictwem Internetu.

W związku z realizacją projektu, przewiduje się także wzrost atrakcyjności inwestycyjnej powiatu: łęczyńskiego, włodawskiego i świdnickiego. Krajowe i międzynarodowe podmioty gospodarcze uzyskają łatwiejszy dostęp do portali informacyjnych zawierających dane dotyczące dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, atrakcji turystycznych, gospodarki oraz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na terenie powiatów biorących udział w projekcie.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00