VI nabór zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest

28 stycznia 2022

Grafika ozdobna- treść w artykule

Szanowni Państwo, informujemy o VI naborze zgłoszeń dotyczących usuwania azbestu do projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Dokumenty w gminie można składać od dnia 31 stycznia 2022 r. do 8 lutego 2022 r.

O zakwalifikowaniu do projektu będzie decydować kompletne i prawidłowo wypełnione zgłoszenie, kolejność oraz stopień pilności.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać na stronie https://azbest.lubelskie.pl

Zał. nr 1 do uchwały (zał. nr 1 do regulaminu – zgłoszenie lokalizacji)

Załącznik nr 2a. oświadczenie o demontażu pokrycia dachowego zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00