Uproszczone plany urządzenia lasów

1 sierpnia 2022

W dniach od 1 sierpnia do 30 września 2022 r. w Urzędzie Gminy Wyryki w godz. 9:00-14:00 wyłożone są projekty uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa z terenu obrębów ewidencyjnych Gminy Wyryki.

Zawiadomienie – Uproszczone plany urządzenia lasów

Dla ułatwienia zapoznania się z ustaleniami planów zamieszczamy instrukcję przygotowaną przez wykonawcę projektów – Instrukcja czytania PUPUL.

Wszelkie uwagi lub zastrzeżenia do projektów należy kierować do Starostwa Powiatowego we Włodawie – do pobrania Formularz uwag lub zastrzeżeń.

Do pobrania wersje elektroniczne projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu w poszczególnych obrębach ewidencyjnych oraz map gospodarczo-poglądowych:

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla obrębu Kaplonosy:

Obręb Kaplonosy

Mapa Kaplonosy

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla obrębu Kaplonosy-Kolonia:

Obręb Kaplonosy-Kolonia

Mapa Kaplonosy-Kolonia

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00