Transport osób do punktu szczepień przeciw COVID-19

26 maja 2021

Transport na szczepienie

10 maja ruszyła rejestracja na szczepienie przeciw Covid-19 dla wszystkich chętnych.

Zarejestrować się można:

  • przez dedykowaną infolinię 989 – jest to bezpłatna całodobowa infolinia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.
  • poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl
  • w wybranych punktach szczepień.
  • wysyłając SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie.

Pełne informacje o rejestracji na szczepienie przeciw COVID-19 dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie/rejestracja

 

Punkt szczepień w najbliższej okolicy:

  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Salus”, Wyryki-Połód 155, 22-205 Wyryki, tel.: 82 5913009.

 

Transport pacjentów na szczepienia przeciw COVID-19 z terenu Gminy Wyryki.

Wójt Gminy Wyryki informuje, że osoby:

  • niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
  • mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca punktu szczepień

mogą skorzystać z transportu organizowanego przez Gminę Wyryki.

Koordynatorem ds. szczepień w Urzędzie Gminy Wyryki jest Pani Iwona Kwiatkowska – telefon w godzinach pracy urzędu 82 5913003 wew. 27, 699 932 548 lub Pan Mateusz Czerniak – telefon w godzinach pracy urzędu tel. 82 5913029. Wskazane powyżej numery telefonów służą do ustalenia szczegółów transportu na szczepienie.

Pamiętaj! Najpierw rejestracja na termin, później umówienie transportu.

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00