Święto Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyrykach

12 maja 2021

Ochotnicza Straż Pożarna w Wyrykach w dniu 8 maja miała szczególne powody do świętowania. W obecności m.in. senatora prof. Józefa Zająca, wiceministra sprawiedliwości dr Marcina Romanowskiego, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie brygadiera Pawła Basaja oraz wójta gminy Wyryki Mirosława Torbicza w Kaplicy w Wyrykach miała miejsce msza św. w intencji strażaków, po której miejscowy proboszcz ks. Adam Haraszczuk poświęcił średni samochód strażacki jednostki OSP w Wyrykach. Pojazd został zakupiony dzięki wsparciu finansowemu z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

Wójt Gminy Wyryki przekazał szczególne podziękowania przedstawicielowi Ministerstwa Sprawiedliwości za okazane wsparcie, a strażakom wierną replikę Stara 244, który przez wiele lat służby był doskonale znany mieszkańcom Wyryk i okolicznych miejscowości. Miłą niespodzianką był okazjonalny tort przygotowany dla strażaków przez miejscowe gospodynie.

Ponadto z dniem 1 maja 2021 roku jednostka OSP w Wyrykach została Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Jest to potwierdzenie bardzo dobrego przygotowania zarówno w zakresie sprzętu jakim dysponuje dana jednostka OSP jak i wyszkolenia jej strażaków, oznacza też zwiększone wymagania i nowe obowiązki.

Reportaż z uroczystości poświęcenia średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wyryki dostępny jest w 07:35 minucie Panoramy Lubelskiej (8 maja 2021, g. 21.30).

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00