Stowarzyszenie „Tradycja i Nowoczesność”

REGON: 060407930
NIP: 5651509078

Siedziba:
Wyryki 154
22-205 Wyryki
Prezes Stowarzyszenia: Kwiatkowska Iwona

Podstawa prawna: Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000313983

Cele działania:

  1. Rozwój regionu i podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Wyryki.
  2. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego gminy Wyryki.
  3. Uświadomienie walorów przyrodniczych, kulturowych, historycznych , turystycznych i tradycyjnego rolnictwa mieszkańców tak, aby w zachowaniu dóbr kultury i natury zauważali możliwość trwałego rozwoju.
  4. Propagowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży.
  5. Dbałość o walory przyrodnicze terenu gminy i utrzymywanie gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej.
  6. Ochrona lokalnych zabytków znajdujących sie na terenie gminy Wyryki.
  7. Pielęgnacja tradycji religijnych.