Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Koalicja Kulturalna”

REGON: 061520539
NIP: 5651525841

Siedziba:
Wyryki-Adampol 95
22-205 Wyryki
Prezes Zarządu: Marek Niedzielak

Podstawa prawna: Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000450665

Głównym celem stowarzyszenia: są aktywizacja i edukacja miejscowej społeczności w zakresie kulturalnym, społecznym, ekonomicznym i ekologicznym.