Scalenia w Gminie Wyryki

1 października 2021

W dniu 30 września 2021 roku w świetlicy wiejskiej w Kaplonosach odbyło się zebranie uczestników scalenia gruntów części obrębu 004 Kaplonosy i części obrębu 0005 Kaplonosy-Kolonia gm. Wyryki. Celem zebrania było odczytanie postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego oraz zapoznanie zainteresowanych z przebiegiem i zakresem zaplanowanych prac.

Zebraniu przewodniczył pan Adam Panasiuk ze Starostwa Powiatowego we Włodawie, które prowadzi postępowanie scaleniowe.

W zebraniu uczestniczyli m.in. pan Mirosław Torbicz – Wójt Gminy Wyryki, pan Marek Pawłowski – Kierownik Wydziału Geodezji Starostwa, pan Krzysztof Kuszpa – Radny Rady Powiatu oraz przedstawiciele Pracowni Terenowej w Chełmie Wojewódzkiego Biura Geodezji, którzy zapoznali mieszkańców obu wsi z przebiegiem prac scaleniowych, w tym ze sposobem zagospodarowania poscaleniowego obejmującego m.in. poprawę jakości dróg gminnych w obu miejscowościach.

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00