Ruszył nabór zgłoszeń do plebiscytu SAMORZĄD PRZYJAZNY KGW!

12 stycznia 2024

2 stycznia 2024 roku Polski Związek Kół Gospodyń Wiejskich (PZKGW) ogłosił start naboru zgłoszeń do plebiscytu SAMORZĄD PRZYJAZNY KGW. Akcja ma na celu wyróżnienie i uhonorowanie samorządów lokalnych oraz ich przedstawicieli zaangażowanych w rozwój Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) i promocję postaw proobywatelskich.

Grafika ozdobna

Plebiscyt będzie przeprowadzany w dwóch kategoriach:

  1. Samorząd przyjazny KGW: dedykowany jednostkom samorządu terytorialnego, takim jak gminy, powiaty, rady gmin, rady powiatów, sejmiki województw, urzędy marszałkowskie itd.
  2. Samorządowiec przyjazny KGW: kategoria indywidualna dla przedstawicieli samorządów lokalnych – wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, marszałków, radnych itd.

Uprawnionymi do przesyłania zgłoszeń w ww. plebiscycie są:

  • Koła Gospodyń Wiejskich,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • indywidualnie przedstawiciele władz samorządu terytorialnego,
  • organizacje pozarządowe.

Jak zgłosić kandydata lub samorząd?

Aby wziąć udział w plebiscycie, wystarczy:

  1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy.
  2. Podpisać klauzulę RODO.
  3. Przesłać dokumenty na adres promocja@kolagospodynwiejskich.org do 15 lutego 2024 roku.

Kapituła Plebiscytowa opublikuje listę zgłoszeń spełniających warunki Plebiscytu na portalu www.kolagospodynwiejskich.org do 29 lutego 2024 roku oraz na mediach społecznościowych, takich jak Facebook – Polski Związek Kół Gospodyń.

Głosowanie:

Głosowanie rozpocznie się 1 marca 2024 r. i potrwa do 20 marca 2024 r. poprzez portal www.kolagospodynwiejskich.org będzie można oddać swój głos na wybranych kandydatów.

Ogłoszenie wyników:

Laureatów w kategoriach „Samorząd przyjazny KGW” i „Samorządowiec przyjazny KGW” poznamy podczas uroczystej Gali Finałowej, która odbędzie się do 31 marca 2024 roku.

UDZIAŁ W PLEBISCYCIE JEST BEZPŁATNY!

Zachęcamy wszystkich do aktywnego udziału w plebiscycie, który ma na celu docenienie tych, którzy szczególnie przyczynili się do rozwoju społeczności wiejskich i aktywizacji Kół Gospodyń Wiejskich. To doskonała okazja, by podziękować zaangażowanym samorządom i jednostkom samorządu terytorialnego oraz uczestniczyć w budowaniu silnej społeczności wiejskiej.

Dokumenty oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie Polskiego Związku Kół Gospodyń Wiejskich

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00