Realizacja działania „Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości przez wspieranie zajęć sportowych w Gminie Wyryki”

27 stycznia 2023

Gmina Wyryki uzyskała dofinansowanie w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie realizacji przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z zapobieganiem przestępczości na 2022 rok.

W ramach zadania „Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości przez wspieranie zajęć sportowych w Gminie Wyryki”, został zakupiony i przekazany za rzecz Ludowego Klubu Sportowego „Agros” Suchawa sprzęt sportowy w postaci piłek nożnych i strojów sportowych.

OD lewej logo Ministerstwa Sprawiedliwości, po prawej logo Funduszu Sprawiedliwości, poniżej informacja o finansowaniu

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00