Pierwszy Dzień Wiosny i Międzynarodowy Dzień Lasów

21 marca 2019

Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Lasów. Nie przypadkowo zbiega się on w czasie z początkiem kalendarzowej wiosny. Święto to zostało ustanowione w 2012 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ celem podnoszenia świadomości ludzi na temat znaczenia lasów dla prawidłowego funkcjonowania naszej planety.

Tematem Międzynarodowego Dnia Lasów w 2019 roku są: „Lasy i Edukacja”.

Warto wiedzieć, że powierzchnia lasów w Polsce wciąż się zwiększa. Na przestrzeni 68 lat udało nam się zwiększyć lesistość kraju z 21 proc. w roku 1945 do 29,2 proc. obecnie. Od 1995 do 2012 roku posadzono 33 tys. ha lasów.

Gmina Wyryki wyróżnia się zasobami ekologicznymi ponieważ zadrzewienia obejmują ok. 12,3 tys. ha co stanowi ok. 56 % powierzchni całej gminy z czego lasy prywatne stanowią ok. 16,5 % powierzchni zasobów leśnych. Na jednego mieszkańca Gminy przypada zatem około 4,69 ha lasu.

Zapraszamy więc do sadzenia drzew, sprzątania lasów oraz do odwiedzania lasów nie tylko dziś, ale jak najczęściej! Pamiętajmy też o tym by o nie dbać, by móc cieszyć się nimi zawsze.

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00