Kwalifikacja wojskowa w 2024 r.

15 stycznia 2024

Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Lubelskiego z dnia 12 stycznia 2024 r. o kwalifikacji wojskowej w 2024 r., kwalifikacji podlegają mężczyźni z rocznika 2005 oraz starsi, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Do punktów wyznaczonych przez wojsko udadzą się też kobiety. Poszukiwane są zwłaszcza te, które urodziły się pomiędzy 1997 a 2005 rokiem, nie zostały do tej pory przyporządkowane do żadnej z kategorii i posiadają odpowiednie, przydatne w wojsku kwalifikacje.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy powinna przedstawić dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokumentację medyczną dotyczącą jej stanu zdrowia (w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia do kwalifikacji wojskowej) albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy o obronie Ojczyzny oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców Gminy Wyryki przewidziana została na dzień 21 lutego 2024 r. (mężczyźni) oraz 22 lutego 2024 r. (kobiety) i prowadzona będzie przez XXI Powiatową Komisję Lekarską we Włodawie, w budynku Powiatowego Centrum Usług Społecznych, ul. Sztabowa 2, 22-200 Włodawa (budynek koszarowy po byłej jednostce wojskowej we Włodawie).

W przypadku niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej nakłada się grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję.

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00